Dbamy o prawa klienta, w tym także o prawo złożenia reklamacji.

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć kupującemu produkty bez wad.

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producentów.

Reklamację należy zgłosić do serwisu wskazanego w załączonym to towaru dokumencie gwarancyjnym
                                                                lub
za pośrednictwem sklepu internetowego kot w butach na przykład:
       - pisemnie na adres: ul. Kombatantów Polskich 11/6, 78-300 Świdwin
       - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@kotwbutach.com.pl

W opisie reklamacji należy podać:
1/ swoje dane kontaktowe,
2/ dokument sprzedaży - faktura vat,
3/ data stwierdzenia istnienia wady,
4/ opis wady,
5/ żądanie reklamującego: nieodpłatna naprawa, wymiana na nowy, 
obniżenia ceny, zwrot zapłaconej ceny (odstąpienie od umowy) - wskazanie więcej niż jednej opcji może usprawnić proces rozpatrzenia reklamacji.

O sposobie załatwienia reklamacji sklep niezwłocznie powiadomi kupującego.

Formularz reklamacji
 
Newsletter